Donate | TextPattern | JAlbumAnkety     

www.pjp.cz

Pravidla

Z ostatních částí, pokud není řečeno jinak, je možné cokoliv šířit pro nekomerční použití v podobě zde zvěřejněné dál. Pouze je nutné uvést zdroj a autora (je-li uveden) textu. Obrázky viz dále.
U fotek je bezpodmínečně třeba zachovat logo těchto stránek, které je umístněno v v některém z rohů fotek.
Ostatně toto logo definuje omezení z titulu autorských práv.

Loga Původní logo Restrikce+ bez loga

Takto označené obrázky je možné šířit pro nekomerční použití v podobě zde zvěřejněné dál. Pouze je nutné uvést zdroj a autora (je-li uveden).
Komerční šíření a jakokoliv úpravy fotek jsou možné pouze na základě písemného souhlasu autora. Eventuelně je toto možné nahradit jinou vhodnou vzajemně akceptovatelnou formou.

Takto označené obrázky jsou zde publikovány výhradně, tj. bez souhlasu autora jejich další šíření je nemožné.
Další šíření a to včetně jakokoliv úprav fotek jsou možné pouze na základě písemného souhlasu autora. Eventuelně je toto možné nahradit jinou vhodnou vzájemně akceptovatelnou formou.

Autor, který je uveden u příslušné fotky ručí plně podle platných právních norem za dodržení autorských práv. Není v mých silách toto kontrolovat a tudíž se v tomto zříkam jakékoliv zodpovědnosti.


Dále si, po vzoru jiných, vyhrazuji plné právo jakékoliv změny těchto pravidel a to bez předchozího varování či následného upozornění ze zachováním zakladných principu těchto pravidel v součastné době zde publikovaných.

Měl bych jednu prosbu, pokud něco použijete napište něco třeba sem, stači co jste kde použili (nejlépe URL stránky). Ostatně je to i ve Vašem zájmu, budou změny …
Děkuji.


Bacq

Script Last Modify: 04/08/2011 12:17
© PjP